Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. zamknij
§1 Warunki dokonywania zakupów

Soft Technika prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.deslock.com.pl


§2 Oferta i realizacja zakupów

Do każdego realizowanego zamówienia wysyłana jest Faktura poświadczająca zakup. Firmy prosimy o podanie numeru NIP.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
Wszystkie ceny podawane w sklepie deslock.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.


§3 Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli deslock.com.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Użytkownik może składać reklamacje związane z Towarem oferowanym przez Sklep za pomocą, e-mailem  lub pisemnie.
Reklamacja powinna zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.


§4 Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy - zakupionego Towaru w Sklepie. Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@softtechnika.pl.
Odstąpienie powinno zawierać:
- dowód zakupu,
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy zamówiony Towar jest w wersji elektronicznej (Electronic Software Distribution – ESD) klucz jest opłacony przez Klienta i został wygenerowany przez producenta.
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania (wersje BOX),


5§ Postanowienia końcowe

Softtechnika.pl jest pośrednikiem w sprzedaży oprogramowania między Użytkownikiem a producentem oferowanych w sklepie internetowym.

Znaki towarowe i nazwy firm w portalu softtechnika.pl zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.


softtechnika.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail:biuro@softtechnika.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane deslock.com.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.